JAK PAMIĘTASZ CZASY PRL-u?

Rozwiąż QUIZ i ZBIERAJ GOTÓWKĘ za KAŻDE PYTANIE!

Pytanie za 150 zł: Do czego służyło to urządzenie?
do nalewania wody sodowej
do zmywania naczyń
do przewożenia lodów
do nalewania piwa
DALEJ